Napisz lub zadzwoń:

Nadzór archeologiczny Częstochowa

Inwestorzy, którzy rozpoczynają budowę na terenie obszaru chronionego przez Konserwatora Zabytków, lub którzy w trakcie prac odkopią przedmioty, które mogą być zabytkiem archeologicznym, są zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z zabezpieczeniem odkryć. Firma Arkadia świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji inwestora przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz załatwia wszelkie formalności prawne. Oferujemy profesjonalny nadzór archeologiczny na terenie Częstochowy oraz okolic. 

Najprostszą formą ochrony konserwatorskiej jest ustanowienie nadzoru archeologicznego. Polega on na tym, że inwestor jest zobowiązany do prowadzenia wszelkich prac ziemnych w obecności archeologa, który musi skontrolować np. kopanie fundamentów, wykopów pod media itd. Każdy inwestor planujący budowę w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego musi liczyć się koniecznością przeprowadzenia tej dodatkowej procedury. Nasza firma podchodzi profesjonalnie do każdego zlecenia, stawiając na szybkość i współdziałanie ze wszystkimi ekipami budowlanymi, aby nie ingerować w harmonogram prac. Posiadamy doświadczony zespół, który na bieżąco współpracuje z Konserwatorami Zabytków i przeprowadziliśmy już bardzo wiele tego typu badań.

Koszty ekspertyzy archeologicznej

Cena za nadzór archeologiczny w Częstochowie jest zależna od wielu czynników, między innymi zakresu niezbędnych prac i powierzchni, na której są prowadzone, a także niezbędnego ciężkiego sprzętu, jaki trzeba zaangażować. Jeżeli na terenie budowy nie zostaną znalezione ważne zabytki, to praca archeologa obejmuje fotografowanie i dokumentację odkrywanych warstw ziemi, sprawdzając, czy nie znajduje się wśród nich jakieś znalezisko. Jeżeli jednak stwierdzi się odkrycie pozostałości zabytku o istotnym znaczeniu dla kultury, wówczas należy wstrzymać prace budowlane, aby przeprowadzić archeologiczne badania wykopaliskowe.

Zakres oferowanych usług w ramach nadzoru archeologicznego:

  • przygotowanie harmonogramu prac i kosztorysu ekspertyzy; 
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania; 
  • przeprowadzenie kontroli praz ziemnych zgodne z wymaganiami określonymi w pozwoleniu; 
  • opracowanie dokumentacji z relacją fotograficzną z wykopalisk; 
  • przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia; 
  • przekazanie wniosku o uwolnienie terenu pod inwestycję.do Urzędu Konserwatorskiego.