Napisz lub zadzwoń:

Wykopaliskowe badania archeologiczne

Wykopaliskowe badania archeologiczne

Wykopaliskowe badania archeologiczne w miejscowości Sowina koło Jasła Przebieg archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających inwestycję Cel badań archeologicznych Wykopaliskowe badania archeologiczne w miejscowości Sowina (obszar AZP 107-71) prowadzono w miesiącu październiku 2017 roku w związku z budową linii kablowej. Prace wykonywała Arkadia…

O nas

O nas

Arkadia Firma Archeologiczna składa się z oddanych, zróżnicowanych i utalentowanych profesjonalistów pracujących, aby zapewnić najwyższą jakość usług archeologicznych i konsultingowych w dziedzinie zachowania, planowania oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym. Wierzymy, że mamy wkład w zrozumienie przeszłości oraz w jakość naszego życia i lepszego rozumienia otoczenia. Realizujemy to poprzez zapewnianie wyjątkowych usług, które osiągają lub nawet przewyższają najwyższe standardy w zachowaniu etyki, zasad i praktyki.

Nasze wartości

Dziedzictwo kulturowe jest nierozerwalnie związane z dziedzictwem przyrodniczym

Dziedzictwo kulturowe ma zarówno materialne, jak i niematerialne cechy.

Zatrudniamy odpowiednio różnorodnych, utalentowanych i oddanych profesjonalistów

Jesteśmy oddani do przestrzegania najwyższych standardów etyki  

Referencje

Klienci o nas

,,Ze strony wykonawcy otrzymaliśmy pomoc w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu pozwolenia od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie.''
Władysław Mikołajczyk
PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
,,Zlecone zadanie zostało wykonane przez powyższą firmę z należytą starannością.''
Tomasz Syk
Dyrektor Muzeum w Przeworsku
,,Zlecone prace zostały wykonane przez powyższą firmę należycie, w ustalonym terminie (…) oraz uzyskały pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.''
Maria Szczepanik
Sekretarz Gminy Mykanów
,,Nadzór został przeprowadzony w ustalonym terminie, nie powodując opóźnień w realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi.''
Jan Osman
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

Badania archeologiczne – obwodnica Sanoka

Rozpoczęliśmy badania archeologiczne podczas realizacji inwestycji pn: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Cel badań Badania archeologiczne mają na celu rozpoznanie, określenie zasięgu występowania…

Nadzór archeologiczny

Nadzór Archeologiczny Jest to najpopularniejsza forma badań archeologicznych, stosowana w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzja o prowadzeniu nadzoru archeologicznego wydawana jest w sytuacji gdy prace ziemne zlokalizowane są w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego (przyjmuje się zwykle odległość do 200 m). Nadzór archeologiczny…

Chat – napisz do nas

Co to jest i jak działa chat firmy Arkadia? Chat – nasza nowa funkcjonalność na stronie jest sposobem na jeszcze szybszy i łatwiejszy kontakt z nami. Mowa tutaj oczywiście o komunikatorze, który znajduje się w lewym dolnym rogu naszej strony.…

Badania archeologiczne

Galeria realizacji

Zdjęcia z badań archeologicznych wykonywanych na terenach inwestycji. 

Kraczkowa, woj. podkarpackie

Badania archeologiczne przed inwestycją pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz. ew. nr 131/2, 131/3, 131/4, 132, 133/1, 133/2, 133/3, w miejscowości Wysoka oraz na dz. ew. nr 1856/3, 1858 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut”.

Nowy Łupków, woj. podkarpackie

Badania archeologiczne przed inwestycją pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Rep. Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”

Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie

Badania archeologiczne przed inwestycją pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego, odcinka sieci wodociągowej i przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach ewidencyjnych nr 4828, 4830, 4829/1, 4829/2, 4849/2, 4851/1, 4854, 4855/1, 4873, 4723 położonych w miejscowości Grodzisko Dolne, gm. Grodzisko Dolne. ”

Sierakośce, woj. podkarpackie

Badania archeologiczne.

 

Mała Wieś, woj. mazowieckie

Badania powierzchniowo-sondażowe.

Badania powierzchniowe wykonane w ramach systemu Archeologicznego Zdjęcia Polski

Wybrane fragmenty naczyń.

 

Mała Wieś, woj. mazowieckie

Odwierty archeologiczne.