Napisz lub zadzwoń:

Dzieje polskich miast

Przedstawiamy zarys historii polskich miast znajdujących się na terenie województw, na których prowadzimy działalność archeologiczną. 

 

W archeologii podstawową metodą badań nad osadnictwem pradziejowym jest prowadzony od 1978 roku program AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski, obejmujący teren całego kraju. Jego głównym założeniem jest identyfikacja i lokalizacja wszystkich stanowisk archeologicznych.

W ramach realizowanego programu badań powierzchniowych archeolodzy przemierzają tereny świeżo zaoranych pól uprawnych w poszukiwaniu zabytków ruchomych zalegających na powierzchni terenu. Na podstawie występowania materiału archeologicznego jest określany zasięg i charakter stanowiska archeologicznego. Informacje pozyskane w trakcie programu archeologicznych badań powierzchniowych stanowią podstawę ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym.