Napisz lub zadzwoń:

Jelenia Góra

Prawdopodobnie na terenie miasta istniał nieznany z nazwy słowiański gród, którego założenie polska tradycja przypisuje Bolesławowi III Krzywoustemu w 1108 r. Początki Jeleniej Góry w dzisiejszej postaci datują się jednak przypuszczalnie dopiero na połowę XIII w. i związane są z akcją osadniczą kolonistów niemieckich, prowadzoną przez Bolesława II Rogatkę. Jej dogodne usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych do Czech i Niemiec umożliwiło prężny rozwój. Młode miasto otrzymywało od śląskich władców liczne przywileje i w następnych stuleciach zasłynęło z wyrobu i eksportu płótna, było także ośrodkiem górnictwa i hutnictwa. Data uzyskania praw miejskich pozostaje nieznana, można jednak przyjąć, że założona wówczas osada rzemieślniczo-targowa od początku uzyskała miejski status i rozplanowanie przestrzenne, otrzymując nazwę Hirschberg.
W 1392 r. Jelenia Góra przeszła pod panowanie czeskie, a w 1527 r., po śmierci króla Ludwika, ostatniego z Jagiellonów na tronie czeskim, miasto znalazło się w granicach monarchii Habsburgów. Po wojnie trzydziestoletniej Jelenia Góra stała się jednym z bogatszych miast na Śląsku. Ten pomyślny rozwój miasta przerwany został w 1742 r., kiedy to Śląsk został zbrojnie wcielony do państwa pruskiego, co odcięło miasto od dotychczasowych rynków zbytu. Nadejście XIX w. było jednak dla Jeleniej Góry pomyślne. Kilku przemysłowców zbudowało w mieście swoje fabryki. Wzrastał też gwałtownie ruch turystyczny w Karkonoszach, dla którego Jelenia Góra stanowiła naturalną bazę wypadową. Do dalszego wzrostu gospodarczego przyczyniło się doprowadzenie do Jeleniej Góry linii kolejowych – w 1866 r. od strony Zgorzelca i w 1867 r. od strony Wrocławia.
W czasie II wojny światowej miasto nie doznało żadnych zniszczeń i zostało zajęte przez wojska radzieckie dopiero po kapitulacji Niemiec 8 V 1945 r. Jelenia Góra została przyłączona do Polski, a zamieszkujący ją Niemcy zostali poddani przymusowemu wysiedleniu. Na ich miejsce przybywali polscy przesiedleńcy.
Po II wojnie światowej Jelenia Góra zachowała status miasta powiatowego, a w 1975 r. została stolicą nowego województwa, na co miała wpływ nie tylko jej silna pozycja gospodarcza w regionie, ale i kulturalna. Po reformie administracyjnej w 1999 r. województwo jeleniogórskie stało się częścią składową województwa dolnośląskiego.