Napisz lub zadzwoń:

Badania archeologiczne

To działania, których celem jest odkrywanie i dokumentowanie obiektów zabytkowych. Zajmują się nimi archeolodzy. Ich kompetencje wynikają z wiedzy zdobytej w trakcie nauki oraz licznych praktyk w terenie. Uczestniczą w wykopaliskach i prowadzą dokumentację z badań. Praca w tym zawodzie jest naszą pasją. Dlatego do każdego zadania podchodzimy z determinacją. Wiemy, że dzięki dużemu zaangażowaniu i skrupulatności rozwijamy swoje kompetencje. Prowadzimy prace na stanowiskach archeologicznych. Często są to miejsca położone w pobliżu zabytków lub na ich terenie. Nasza wiedza jest potrzebna do ustalania, czy na danej działce można np. zbudować dom. Dotyczy to miejsc, które mogą pod warstwami ziemi skrywać ślady sprzed tysięcy lat. Wówczas zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin wykopaliska. Jest to niezbędne do ustalenia dalszego postępowania. Jeśli znajdziemy przedmioty o znaczeniu historycznym, to musimy je opisać i zabezpieczyć.

Badania archeologiczne na działce budowlanej

 Na terenie całego kraju gminy mają obowiązek ewidencjonowania obszarów i obiektów zabytkowych. Całość zgłaszana jest do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Dlatego w dokumentach dotyczących niektórych gruntów można znaleźć zapis, że są to obszary archeologiczne. Oznacza to, że rozpoczęcie prac ziemnych musi być poprzedzone ustaleniami z WUOZ.

Jako firma pomagamy inwestorowi w uzyskaniu pozwolenia na prace archeologa. Po jego otrzymaniu wdrażamy plan badań archeologicznych na działce budowlanej. Konserwator określa, na jakim etapie i w jakim zakresie mają być wykonane. Niekiedy istnieją przesłanki do nałożenia nadzoru archeologicznego. Jeśli na terenie działki budowlanej znajdą się artefakty, to archeolog musi je zabezpieczyć. Następnie sporządza dokumentację i kontaktuje się z konserwatorem zabytków. Po zabezpieczeniu stanowiska ekipa budowlana może realizować swoje zadania.

Badanie archeologiczne a pozwolenie na budowę domu

 Starasz się o pozwolenie na budowę domu? Sprawdź zapisy w decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki. Innym źródłem wiedzy jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w tych dokumentach znajdziesz informację, że jest to teren znajdujący się pod ochroną konserwatora zabytków, to skontaktuj się z nami. Wykonamy badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę i przekażemy mu stosowne dokumenty. W ten sposób uzyskasz opinię z WUOZ. Stanie się ona podstawą do otrzymania pozwolenia na rozpoczęcie budowy.