Napisz lub zadzwoń:

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych

Ewidencja zabytków nieruchomych zawiera:

  • dane administracyjne i adresowe,
  • rys historyczny,
  • opis obiektu,
  • fotografie,
  • plany.

Obejmuje pojedyncze obiekty architektoniczne, zespoły budowlane (np. folwarki), zespoły urbanistyczne i ruralistyczne, zabytkowe parki i cmentarze.

Przykład karty adresowej zabytku nieruchomego został pokazany poniżej.