Napisz lub zadzwoń:

Stalowa Wola

Stalowa Wola jest jednym z młodszych miast Polski położonym w północnej części województwa podkarpackiego, nad Sanem, na Równinie Tarnobrzeskiej, na wysokości od 151 do160 m n.p.m. Posiada 72,1 tys. mieszkańców (2000).
Stalowa Wola prawa miejskie otrzymała 1 kwietnia 1945. W latach 1945-1975 miasto administracyjnie należało do województwa rzeszowskiego, a w latach 1975-1998 do województwa tarnobrzeskiego. Obecnie od północy graniczy z gminami Zaleszany i Radomyśl, od wschodu z gminą Pysznica, od południa z gminami: Bojanów i Nisko a od zachodu z gminą Grębów. Powierzchnia miasta wynosi 8241 hektarów.
Zbudowana na miejscu wsi Pławo, przy oddanej do użytku w 1937 hucie. Pierwsze historyczne wzmianki na jej temat pochodzą z I poł. XV wieku. W pobliskim Przyszowie znajdował się dwór łowiecki króla Władysława Jagiełły, zbudowany przed 1358 rokiem przez Kazimierza Wielkiego. W końcu XV wieku Pławo było wsią królewską. Osiadła ludność trudniła się łowiectwem, wyrębem drzew, bartnictwem i uprawą roli. W czasie “potopu” szwedzkiego w roku 1656, widły Wisły i Sanu stały się miejscem bitwy wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego z wojskami króla Karola Gustawa.
Jeden z głównych ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie okupacji hitlerowskiej huta pracowała na rzecz niemieckiej gospodarki wojennej. W utworzonych w mieście obozach pracy przetrzymywano ok. 2 tys. więźniów, z których wojnę przeżyło zaledwie kilkudziesięciu. Rejon działania ruchu oporu. Po wojnie rozbudowa huty i miasta. 1973 do Stalowej Woli włączono sąsiednie miasto Rozwadów.
W Stalowej Woli dominuje przemysł maszynowy, zbrojeniowy, hutniczy (Huta Stalowa Wola), energetyczny, materiałów budowlanych, spożywczy.