Napisz lub zadzwoń:

Analizy antropologiczne

Rozszerzamy zakres naszych usług o niezwykle ciekawą dziedzinę związaną z badaniem szczątków ludzkich, która jest częścią opracowania wyników badań archeologicznych. 

Badania nad szczątkami ludzkimi umożliwiają zbieranie danych biologicznych o populacji dotyczących życia jej członków, jak również dostarczają niezwykle cennych informacji o kondycji biologicznej społeczności oraz o jej profilu demograficznym.

Podstawowa analiza obejmuje ocenę liczby osobników oraz określenie płci i wieku. Ponadto wykonywane są:

  • pomiary długości kończyn i innych kości szkieletu w celu ustalenia wysokości ciała, 
  • obserwacje zmian patologicznych i wskaźników stresu środowiskowego świadczących o stanie zdrowia populacji, 
  • wykonanie badań laboratoryjnych (weryfikacje stanów patologicznych, analizy diety, migracji).

Informacje praktyczne

Osobniki z pochówków (również zbiorowych), jeśli zachowany został układ anatomiczny szkieletu, powinny być eksplorowane i przechowywane pojedynczo. W trakcie analizy rzadko istnieje możliwość przyporządkowania przemieszanych szczątków do poszczególnych osobników, co znacząco wpływa na wyniki.
Szczątki przekazane do badań powinny być wstępnie odczyszczone (nie mogą być umyte).

Koszty analizy antropologicznej

Na koszty analizy składają się:

– przeprowadzane analizy w wybranym zakresie,
– koszty wynajmu pracowni antropologicznej,
– ewentualne badania laboratoryjne.

Antropolog w trakcie analizy szczątków ludzkich