Napisz lub zadzwoń:

Badania powierzchniowe Radom

Są przeprowadzane w celu wykonania prospekcji terenowej, aby jak najdokładniej ocenić i opisać tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska. Archeologiczne badania powierzchniowe prowadzimy w okolicach Radomia, ale możemy je wykonać w dowolnym miejscu na terenie wschodniej i południowej Polski. Przeważnie są one zlecane w celu zebrania i uszczegółowienia niezbędnych danych do planowanych badań archeologicznych. Przesłanką do ich wykonania są zgłoszenia przez mieszkańców danego terenu znalezisk o charakterze zabytkowym.

Prospekcja archeologiczna - badania niedestrukcyjne

Badania powierzchniowe to niedestrukcyjna metoda prospekcji archeologicznej terenu, która polega na systematycznym badaniu obszaru objętego ochroną konserwatorską pod względem występowania śladów działalności ludzkiej w przeszłości. Technika ta oparta jest na zauważanej od dawna zależności, że na terenach użytkowanych rolniczo najwyższe warstwy ziemi, a co się z tym wiąże, także stanowisk archeologicznych naruszane są podczas orki. Powoduje to, że zabytki w formie fragmentów ceramiki i krzemieni znaleźć można na powierzchni. Niedestrukcyjne badania powierzchniowe mogą być stosowane również do wykrywania nieznanych stanowisk archeologicznych, w tym celu korzysta się chociażby z możliwości, jakie daje prospekcja lotnicza.