Napisz lub zadzwoń:

Badania archeologiczne Katowice

Ten rejon kształtował się historycznie od XII wieku. Od tego momentu datuje się osadnictwo w granicach Katowic. Zróżnicowanie kultur, wierzeń i zwyczajów wpłynęło na aktualny rys miasta. Badania archeologiczne dają świadectwo działalności człowieka przed wiekami. Stąd niektóre tereny współcześnie przeznaczone pod zabudowę są objęte ochroną konserwatora zabytków. W tych okolicznościach istnieje konieczność wsparcia archeologa. Wykonuje on ocenę stanowiska archeologicznego oraz sporządza dokumentację. Pomaga w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Sprawuje fachową opiekę w trakcie wykonywania wykopów zgodnych z projektem budowlanym.

Rodzaje badań archeologicznych w Katowicach

Specjalizujemy się w badaniach archeologicznych od lat. Ich zakres uzależniony jest od zaleceń konserwatora zabytków i lokalizacji działki. Najczęściej wykonywanym działaniem jest nadzór archeologiczny. Polega on na doglądaniu prowadzonych przez ekipę budowlaną wykopów. Jeśli natrafimy w nich na cenne przedmioty lub ślady minionych wieków, to sporządamy opis oraz zdjęcia. Dokumentacja przesyłana jest do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Na tym etapie wydawana jest decyzja o możliwości kontynuowania prac. Zajmujemy się badaniami archeologicznymi na terenie Katowic. Podstawowym obowiązkiem inwestora jest uiszczenie obowiązkowej opłaty skarbowej. Jej wysokość jest stała dla całej Polski. Pozostałe koszty zależą od wielu zmiennych. Przede wszystkim od wielkości wykopu pod budynek, ilości i rodzaju obiektów odkrytych. Dla jednorodzinnego domu czas pracy archeologa waha się od 1 do 3 dni. Przed inwestycją mogą być wykonywane sondażowe badania archeologiczne. Zalecane są przez konserwatora zgodnie z ewidencją AZP. Stosowane są często przy budowie ulic i chodników. Potrzebne są również do oceny stanowiska przeznaczonego pod przyłącze wodno-kanalizacyjne. Możesz rozliczać się z nami w wybranym systemie godzinowym, dobowym lub w zależności od wielkości danego obszaru. Jesteśmy profesjonalistami. Dbamy o zrealizowanie zlecenia w optymalnym dla Klienta czasie. Wspieramy Go na każdym etapie realizowanych prac ziemnych.