Napisz lub zadzwoń:

Badania archeologiczne Kraków

Obszar dawnej stolicy Polski to bogate źródło wiedzy o wiekowej kulturze jej mieszkańców. Stąd bardzo dużo miejsc na tej przestrzeni objętych jest opieką konserwatora zabytków. Stoi on na straży przepisów chroniących tereny i obiekty zapisane w rejestrach WUOZ. Należą do nich także działki budowlane sąsiadujące ze stanowiskami archeologicznymi. Dlatego każda inwestycja na nich wiąże się z koniecznością wykonania badań archeologicznych. W niektórych lokalizacjach Krakowa są one wymagane do uzyskania pozwolenia budowlanego, czyli przed rozpoczęciem prac ziemnych. Archeolog w takiej sytuacji jest niezbędny na tym etapie budowy. Nadzoruje i dokumentuje, a w razie odnalezienia śladów historycznych zabezpiecza je. Następnie informuje konserwatora, który opiniuje i wydaje decyzje dotyczące dalszych jego obowiązków na budowie.

Zakres badań archeologicznych – Kraków

Swoją ofertę kierujemy do inwestorów budowlanych ze stolicy Małopolski i okolic. W jej ramach oferujemy badania archeologiczne. Mamy odpowiednie kwalifikacje i praktykę. Wiedza w połączeniu z pasją gwarantuje szybką i rzetelną usługę. W ich zakresie mieszczą się: nadzór, wykopy sondażowe oraz odwierty. Te ostatnie polegają na pobraniu próbek z określonej głębokości. Pozwalają one na ocenę przekroju stanowiska. Przeprowadzamy również badania powierzchniowe, które polegają na zebraniu informacji o śladach osadnictwa sprzed wieków. Ukształtowanie terenu może wskazywać na istnienie wałów, fos lub kurhanów. Bardzo często wykonujemy działania wykopaliskowe. Polegają one na rozpoznaniu przedmiotów oraz obiektów historycznych, a następnie zabezpieczeniu ich do celów badawczych. Działamy wówczas w porozumieniu z konserwatorem zabytków. W ten sposób utrwalamy wiedzę o danym znalezisku, natomiast inwestor może kontynuować prace ziemne. Zachowujemy najwyższe standardy usług. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów w Krakowie. Kierujemy się zasadą dokładności z uwzględnieniem ograniczeń czasowych Kontrahenta.