Napisz lub zadzwoń:

Nadzór archeologiczny Katowice

Najczęściej stosowaną formą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych jest ustanowienie nadzoru. Każdy inwestor planujący prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie jest zobowiązany przepisami prawa do prowadzenia wszelkich prac ziemnych w obecności archeologa. Konieczna jest kontrola podczas kopania fundamentów, czy wykopów pod media. Firma Arkadia szybko i profesjonalnie przeprowadzi nadzór archeologiczny na budowach w Katowicach, tak, aby nie ingerować w harmonogram prac. Posiadamy doświadczony zespół, który na bieżąco współpracuje z Konserwatorami Zabytków i ma praktykę we współpracy z ekipami budowlanymi.

Klienci, którzy prowadzą prace budowlane na terenie obszaru chronionego przez Konserwatora Zabytków, albo natrafią na zabytkowe przedmioty, muszą je odpowiednio zabezpieczyć. Tutaj główną rolę odgrywa fachowiec zatrudniony na nadzór archeologiczny. Nasza firma pomaga również w zakresie reprezentacji inwestora przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadza niezbędne czynności formalno-prawne.

Koszty ekspertyzy archeologicznej

Cena przeprowadzenia nadzoru archeologicznego w Katowicach jest zależna wielkości powierzchni, na której są prowadzone prace, oraz od konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Jeżeli podczas wykopów nie zostaną znalezione przedmioty zabytkowe, to zlecenie obejmie tylko koszty obecności archeologa w celu sfotografowania odkrywanych warstw ziemi. Na tej podstawie stworzona zostanie dokumentacja do WKZ. Jeżeli odkopane zostaną pozostałości zabytku o istotnym znaczeniu dla kultury, to konieczne będzie wstrzymanie prac budowlanych, w celu przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych.

Zakres oferowanych usług w ramach nadzoru archeologicznego:

  • przygotowanie harmonogramu prac i kosztorysu ekspertyzy; 
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania; 
  • przeprowadzenie kontroli praz ziemnych zgodne z wymaganiami określonymi w pozwoleniu; 
  • opracowanie dokumentacji z relacją fotograficzną z wykopalisk; 
  • przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia; 
  • przekazanie wniosku o uwolnienie terenu pod inwestycję.do Urzędu Konserwatorskiego.