Napisz lub zadzwoń:

Nadzór archeologiczny Kraków

Najprostszą formą ochrony konserwatorskiej zabytków wykopaliskowych są nadzory archeologiczne. Inwestorzy z Krakowa planujący budowę w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego muszą zdobyć pozwolenie na przeprowadzenie prac ziemnych. Niezbędne do tego będzie zatrudnienie archeologa, który przeprowadzi oględziny oraz kontrolę podczas kopania fundamentów, oraz wykopów pod przyłącza. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace budowlane na terenie obszaru chronionego przez Konserwatora Zabytków, albo natrafią na zabytkowe przedmioty, muszą je odpowiednio zabezpieczyć.

Firma Arkadia podchodzi kompleksowo do współpracy z klientami, oferujemy usługi reprezentacji inwestora przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadzamy wszelkie czynności formalno-prawne. Z nami nadzór archeologiczny  przebiegnie szybko i profesjonalnie. Nasz pracownik będzie współpracował z innymi wykonawcami, aby nie ingerować w harmonogram prac. Pracujemy bez względu na pogodę i posiadamy niezbędny, nawet ciężki sprzęt do przeprowadzenia potrzebnych działań.

Koszty ekspertyzy archeologicznej

Wydatki niezbędne do pokrycia kosztów przeprowadzenia nadzoru archeologicznego w Krakowie są zależne od wielu czynników. Chociażby od konieczności użycia ciężkiego sprzętu oraz zakresu prowadzonych prac. Jeżeli nie zostaną odkryte żadne zabytki, to zlecenie zamknie się w cenie za pracę archeologa, który musi być obecny do sfotografowania odkrywanych warstw ziemi. Na tej podstawie powstanie sprawozdanie do WKZ. Jeżeli natomiast wykopane zostaną przedmioty o istotnym znaczeniu dla kultury, to prace budowlane zostaną zatrzymane na czas przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych.

Zakres oferowanych usług w ramach nadzorów archeologicznych:

  • przygotowanie harmonogramu prac i kosztorysu ekspertyzy; 
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania; 
  • przeprowadzenie kontroli praz ziemnych zgodne z wymaganiami określonymi w pozwoleniu; 
  • opracowanie dokumentacji z relacją fotograficzną z wykopalisk; 
  • przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia; 
  • przekazanie wniosku o uwolnienie terenu pod inwestycję.do Urzędu Konserwatorskiego.