Napisz lub zadzwoń:

Nadzór archeologiczny Rzeszów

Przedsiębiorcy planujący budowę na terenie obszaru chronionego przez Konserwatora Zabytków muszą w pierwszej kolejności wystąpić o pozwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych. Podobnie z osobami, które w trakcie prac ziemnych odkryją przedmioty mogące być zabytkiem archeologicznym, są one zobowiązane do przestrzegania przepisów związanych z zabezpieczeniem odkryć. Firma Arkadia świadczy usługi reprezentacji klientów przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, załatwiamy także wszelkie formalności prawne. Oferujemy profesjonalny nadzór archeologiczny w Rzeszowie i okolicach. 

Najczęściej w przypadku budowy objętej ochroną konserwatorską ustala się nadzór archeologiczny. Polega on na tym, że podczas kopania fundamentów i wykopów pod media obecny musi być archeolog. Nasi pracownicy podchodzą profesjonalnie do każdego zlecenia, stawiając na szybkość i współdziałanie ze wszystkimi ekipami budowlanymi. Zawsze staramy się przestrzegać obowiązującego harmonogramu prac. Posiadamy doświadczony zespół, który wielokrotnie współpracował z urzędnikami i Konserwatorami Zabytków, dlatego wiemy, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę. Wykonujemy profesjonalne nadzory archeologiczne.

Koszty ekspertyzy archeologicznej

Cena za przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w Rzeszowie zależy od kilku elementów, między innymi zakresu prac i powierzchni wykopalisk, oraz konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Jeżeli na badanej budowie nie zostaną znalezione ważne zabytki, to praca archeologa kończy się na sfotografowaniu odsłanianych warstw ziemi w celu sporządzenia raportu. Jeżeli odkryte zostaną pozostałości zabytku o istotnym znaczeniu, to konieczne będzie wstrzymanie prac budowlanych i przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych.

Zakres oferowanych usług w ramach nadzoru archeologicznego:

  • przygotowanie harmonogramu prac i kosztorysu ekspertyzy; 
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania; 
  • przeprowadzenie kontroli praz ziemnych zgodne z wymaganiami określonymi w pozwoleniu; 
  • opracowanie dokumentacji z relacją fotograficzną z wykopalisk; 
  • przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia; 
  • przekazanie wniosku o uwolnienie terenu pod inwestycję do Urzędu Konserwatorskiego.