Napisz lub zadzwoń:

Nadzór archeologiczny Warszawa

Najpopularniejszą  metodą ochrony konserwatorskiej zabytków wykopaliskowych jest przeprowadzenie nadzoru archeologicznego. Przedsiębiorcy z Warszawy planujący budowę w bezpośrednim otoczeniu stanowiska archeologicznego muszą liczyć się z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na przeprowadzenie prac ziemnych. Niezbędne do tego będzie zatrudnienie firmy archeologicznej, która będzie nadzorowała kopanie fundamentów, oraz wykopów pod przyłącza. Także osoby prywatne, które np. budują dom i natrafią na przedmioty zabytkowe, są zobowiązane do ich zabezpieczenia i zgłoszenia znalezisk w urzędzie.

Firma Arkadia oferuje współpracę przy przeprowadzeniu nadzoru archeologicznego zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom i instytucjom. Oferujemy usługi reprezentacji przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz pomoc przy złożeniu wniosków i innych czynnościach formalno-prawnych. Nasz pracownik szybko i fachowo przeprowadzi wszelkie niezbędne prace i będzie współpracował z innymi wykonawcami. Pracujemy bez względu na pogodę, aby dotrzymać terminów określonych w harmonogramie budowy.

Koszty ekspertyzy archeologicznej

Koszty przeprowadzenia nadzoru archeologicznego w Warszawie zależą od kilku aspektów. Należy wziąć pod uwagę powierzchnię wykopalisk i konieczność użycia ciężkiego sprzętu, a także zakres prowadzonych prac. Jeżeli podczas wykopów nie natrafiono na żadne zabytki, to zlecenie obejmie wyłącznie czas pracy archeologa potrzebny do sfotografowania odkrywanych warstw ziemi. Na tej podstawie przygotowana zostania dokumentacja dla WKZ. W przypadku odkrycia przedmiotów o istotnym znaczeniu archeologicznym prace budowlane zostaną zatrzymane na czas przeprowadzenia badań wykopaliskowych.

Zakres oferowanych usług w ramach nadzorów archeologicznych:

  • przygotowanie harmonogramu prac i kosztorysu ekspertyzy; 
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania; 
  • przeprowadzenie kontroli praz ziemnych zgodne z wymaganiami określonymi w pozwoleniu; 
  • opracowanie dokumentacji z relacją fotograficzną z wykopalisk; 
  • przekazanie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia; 
  • przekazanie wniosku o uwolnienie terenu pod inwestycję do Urzędu Konserwatorskiego.