Napisz lub zadzwoń:

Badania archeologiczne Rzeszów

Pozwolenie na budowę domu lub drogi dojazdowej może wiązać się z wykonaniem badań archeologicznych. Rzeszów i okolice to tereny z bogatą tradycją osadnictwa sięgającego neolitu. Nie trudno tu znaleźć pod warstwami ziemi ślady bytności dawnych mieszkańców. Szczątki ceramiki, kamienne obwarowania osad czy drewniane słupy. Jeśli Twoja działka ma w warunkach zabudowy zapis o ochronie WUOZ, to skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wykonać niezbędne badania, przygotować i przekazać konserwatorowi zabytków wymagane dokumenty. Na ich podstawie wyda on decyzję umożliwiającą uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Badania archeologiczne, które możesz zamówić w Rzeszowie

Zgodnie z przepisami niektóre działki budowlane są objęte opieką WUOZ, czyli ochroną śladów historycznych człowieka. Temu celowi służą badania archeologiczne. Na wniosek inwestora konserwator wydaje opinię o sposobie ich wykonania. Jeśli chcesz przeprowadzić prace ziemne na tego typu obszarze, to skontaktuj się z nami. Zajmiemy się uzyskaniem dokumentów umożliwiających rozpoczęcie zaplanowanych robót. Zgodnie z zaleceniami urzędu i przepisami prawa zrealizujemy odpowiednie badanie. Zwykle zalecany jest tylko nadzór archeologiczny, który polega na oględzinach wykopu. W przypadku znalezienia artefaktu zabezpieczymy go i udokumentujemy. Opis stanowiska wraz ze zdjęciami i rysunkami przekażemy do konserwatora. Po tym działania inwestycyjne będą mogły być kontynuowane. Cena naszej usługi zależy od kilku czynników, przede wszystkim od wielkości planowanego wykopu, techniki odkrywania warstw ziemi, kosztu analiz, które publikowane są w dokumentacji i ilości obiektów badawczych oraz ich rodzaju. Badaniem archeologicznym mogą być objęte pozostałości osady lub cmentarza. Takie obiekty znajdowane są często przy budowie dróg i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta. Czasami na odrolnionych działkach znajdują się punkty AZP. Wtedy przed wejściem ciężkiego sprzętu budowlanego wymagana jest konsultacja archeologiczna.